حصارکشی باغ

حصارکشی باغ

اجرای حصارکشی باغ حصار کشی دور باغ یا اراضی به معنای نصب سیم‌های فلزی یا چوبی به منظور احاطه و محافظت از ... ادامه مطلب