داربست انگور

داربست انگور

داربست انگور داربست انگور، داربست یکی از روش‌های پرورش انگور در باغ‌ها است که در آن انگور به صورت عمودی روی سیستمی ... ادامه مطلب